Cho thuê nhà thô Scenic Valley diện tích 70m2 giá 400$

0
1999

Cần cho thuê nhà thô loại 71m2 giá thuê 400$, cần hợp đồng dài hạn.