Mặt bằng căn hộ Scenic Valley 2 Phú Mỹ Hưng

MẶT BẰNG TẦNG HẦM

 

MẶT BẰNG TẦNG TRỆT

MẶT BẰNG TẦNG 2

MẶT BẰNG TẦNG 3

MẶT BẰNG TẦNG 4

MẶT BẰNG TẦNG 5 ~ 17