Mặt bằng căn hộ Scenic Valley Phú Mỹ Hưng

Mặt bằng tầng hầm + tầng trệt

BLOCK A+B+C (B): MẶT BẰNG TẦNG 2 – 24

BLOCK D (C1): TẦNG HẦM, TẦNG TRỆT và TẦNG 2-21

Block E (C2)