Tiến độ xây dựng căn hộ Scenic Valley 2 Phú Mỹ Hưng

Hình thực tế Căn hộ Scenic Valley 2 đang được xây dựng 02/2018